APH ehitus

Keskkonnateadlikud insenerlahendused

Üle 10 aasta ekspertkogemust.

Teenused

Pakume keskkonna-säästlikke terviklahendusi

Kaeve- ja mullatööd

Teostame erinevaid kaevetöid ning pinnase koormis- ja teisaldustöid.

Vee- ja kanalisatsiooni-torustike ehitamine

Teostame välisveevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöid. Rajame nii kanalisatsiooni-, sademevee- kui ka drenaaži torustikke koos
pumplate ja puhastitega.

Maaparandustööd

Teostame erinevaid maaparandustöid kraavide
puhastamisest uute drenaažisüsteemide rajamiseni.

Tiikide ja keskkonna-rajatiste ehitamine

Teostame tiikide kaevamis- ja puhastamistöid.

Aluste ja vundamentide ehitamine“

Ehitame hoonete ja rajatiste aluseid ja vundamente.

Betoonist kraavikindlustuselemendid

Rajame ebapüsivates pinnastes kraavidele betoonist kraavikindlustisi.

Meist

Keskkonnateadlikud insenerlahendused

APH Ehitus OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda kliendile ehituslikke terviklahendusi. Ettevõtete tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti.

Meie personalil ja partneritel on pikaajaline maaparanduse ja vesiehituste kogemus. Tööde teostamisel lähtume kehtivatest normidest, heast ehitustavast ja loomulikult kliendikesksest lähenemisest.

Muuhulgas on meile oluline tähtaegadest kinnipidamine ja keskkonnasõbralikud töövõtted. Oma trumpideks peame personali erialast haridust ning pikaajalist kogemust.

Tehtud tööd